Länge sedan sist…..

Länge sedan sist…..

Under månader med fokus på studier och mycket jobb har min blogg fått vara vilande. Varje liten minut av fritiden ägnar jag med näsan i böckerna, att studera forskningsresultat och artiklar, gör grupparbeten, examensarbeten, tentor…. En tid i utveckling helt...