Tarmbakterier – kroppens chefer

th7GVO1GSQ

Dina tarmar innehåller tio gånger fler bakterier än cellerna i din kropp och bakterierna i sig hundra gånger fler gener än vad som finns i det mänskliga genomet. Forskare ägnar allt mer tid och pengar på att förstå tarmens ”mikrobiom” och hur det eventuellt påverkar både kroppen och hjärnan.

Vi har ca 2 kg bakterier som lever i tjocktarmen och påverkar vår hälsa på olika sätt. Av drygt 5000 olika arter har forskare lyckats identifiera ca 30-40 arter som står för 99 % av alla tarmbakterier. Forskare menar att effekten av tarmfloran kan ha effekt på den psykiska hälsan. Mycket tyder på att tarmbakterier kan ha en betydande inverkan på hur vi tänker, känner och beter oss, och de verkar även ha betydelse för olika neurologiska tillstånd. Man kallar forskningens framsteg för ett ”paradigmskifte” vad gäller hjärnvetenskap.

Det finns ett antal sjukdomar och störningar som har varit kopplade till avvikelser i tarmfloran, och mikrobiomet är ett viktigt forskningsområde för dessa förhållanden. Men det råder fortfarande osäkerhet om tarmfloran är orsaken till alla dessa problem. De fysiska och psykiska hälsoproblem som kan ha anknytning till obalanser och avvikelser via våra tarmbakterier är:

SofiaExpDepression
Oro
Autism
Schizofreni
Parkinson
Mb Crohns sjukdom
Ulcerös kolit
Irritated bowel syndrom (IBS)
Kolon cancer
Reumatoid Artrit
Fibromyalgi
Övervikt

Hur gör vi då bäst för att hålla våra tarmbakterier glada och nöjda? Jo, först och främst behöver vi fundera på vad vi äter. Tarmbakterierna vill ha varierad föda som gärna är oprocessad. Livsmedel som innehåller tillsatser, sötningsmedel, socker och gluten är de som tros kunna störa tarmen på så sätt att den börjar läcka ut födoämnen till blodet

Likaså kan stress påverka tarmen negativt. Så en allsidig kost med mycket grönsaker, gärna syrade, och mat som inte är processad kan stärka tarmen och gynna tillväxten av de goda bakterierna. Därmed får du en tarm som är mera motståndskraftig.