Vad, när, hur?

Nästan dagligen möter jag i mitt arbete, eller på fritiden människor som säger att de inte hinner träna, hinner inte ta hand om sig själva. Att de arbetar för mycket och ägnar för lite tid till fysisk aktivitet. Det får mig att tänka på ett uttryck – ”om...