FÖRETAG

Personalen är varje företags viktigaste resurs. Att satsa på hälsa ur företagsekonomiskt perspektiv är lönsamt och att arbeta preventivt med hälsofrämjande åtgärder kan spara mycket pengar. Med JW Holistic som samarbetspartner får du som företagare hjälp med att motverka och förebygga ohälsa i organisationen.

JW Holistic är friskvårdsföretaget som erbjuder friskvårdstjänster och preventivt och behandlande, hälsofrämjande åtgärder. Anlita mig gärna som konsult inom HR eller hälsofrämjande insatser på ditt företag eller organisation.

UTBUD

Konsult på HR-avdelning – personaladministration, rekrytering, arbetsmiljöarbete, preventivt och uppföljande hälsoarbete etc.
Personlig hälsoprofil – Individuella coachande samtal med medarbetaren med fokus på hälsa, prestation och hållbarhet. Förebyggande för fysisk och psykisk ohälsa samt rehabilitering efter sjukskrivning.
Föreläsningar inom, hälsa, livsstil, stress, träning, social- och organisatorisk arbetsmiljö.
Gruppträning/friskvårdsaktiviteter
Kundevent eller företagsaktivitet med fokus på friskvård och hälsa
Kurser/workshops

Varje företag är unikt varför jag noggrant skräddarsyr utbudet på mina uppdrag.

HÄLSOCOACHING

Via individanpassade, coachande samtal får medarbetaren hjälp med att skapa långsiktiga positiva förändringar för att förbättra sin hälsa. Rådgivningen innefattar hälsa ur ett helhetsperspektiv.
Sett ur arbetsgivarens perspektiv finns stora fördelar med att erbjuda medarbetaren verktyg att skapa en hälsosammare livsstil. Min ambition är att via coachning bidra till mer kunskap, inspiration och motivation till en förändringsprocess som kan leda till mer energi, högre produktivitet och positiv livsbalans hos medarbetaren.

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera vilket behov som finns på just ditt företag.

Tel: 0730-69 41 93,  jennifer@jwholistic.se

FÖRETAG

Personalen är varje företags viktigaste resurs. Att satsa på hälsa ur företagsekonomiskt perspektiv är lönsamt. Att arbeta preventivt med hälsofrämjande åtgärder kan spara mycket pengar. Med JW Holistic som samarbetspartner får du som företagare hjälp med att motverka och förebygga ohälsa i organisationen.

JW Holistic är friskvårdsföretaget som erbjuder friskvårdstjänster och preventivt och behandlande, hälsofrämjande åtgärder. Anlita mig gärna som konsult inom HR eller hälsofrämjande insatser på ditt företag eller organisation.

UTBUD

Konsult på HR-avdelning – personaladministration, rekrytering etc.
Personlig hälsoprofil – Individuella coachande samtal med medarbetaren med fokus på hälsa, prestation och hållbarhet. Förebyggande för fysisk och psykisk ohälsa samt rehabilitering efter sjukskrivning.
Föreläsningar inom, hälsa, livsstil, stress, träning, social- och organisatorisk arbetsmiljö.
Gruppträning/friskvårdsaktiviteter
Kundevent eller företagsaktivitet med fokus på friskvård och hälsa
Kurser/workshops

Varje företag är unikt varför jag noggrant skräddarsyr utbudet på mina uppdrag.

HÄLSOCOACHING

Via individanpassade, coachande samtal får medarbetaren hjälp med att skapa långsiktiga positiva förändringar för att förbättra sin hälsa. Rådgivningen innefattar hälsa ur ett helhetsperspektiv. Sett ur arbetsgivarens perspektiv finns det stora fördelar med att erbjuda medarbetaren verktyg att skapa en hälsosammare livsstil genom att bidra med mer kunskap, inspiration och motivera till en förändringsprocess som bidrar till mer energi, högre produktivitet, minskad sjukskrivning, ökad effektivitet och en positiv livsbalans.

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera vilket behov som finns på just ditt företag.

Tel: 0730-69 41 93,  jennifer@jwholistic.se