Under månader med fokus på studier och mycket jobb har min blogg fått vara vilande. Varje liten minut av fritiden ägnar jag med näsan i böckerna, att studera forskningsresultat och artiklar, gör grupparbeten, examensarbeten, tentor…. En tid i utveckling helt enkelt! Lika jobbigt som jag ofta tycker att det är att sällan vara riktigt ledig, lika roligt tycker jag det är att lära nya saker. Det är t o m så att jag upplever att ju mer jag läser desto mer vill jag förkovra mig. Antalet böcker i min bokhylla har utökats väsentligt det sista året….

Om mina val av utbildningar varit en bra investering får framtiden utvisa men jag känner spontant att mixen kan bli bra. Sedan 1,5 år tillbaka utbildar jag mig inom ledning och strategiskt arbete i ämnen som sociologi, personalekonom, arbetsrätt, hälsofrämjande arbete, ledning och organisationsarbete osv. Min förhoppning och målsättning är att i framtiden arbeta med hälsofrämjande personalfrågor. Den mentala ohälsan sprider sig som en löpeld i Sverige. Jag tror därför att behovet av hälsofrämjande arbete, eftersom den forskning som görs idag knappast visar på att den fysiska, mentala – och psykosociala hälsan kommer att minska i framtiden.

I en tid där vi ständigt fylls med nya intryck, där kraven på arbetsmarknaden med osäkra anställningar och slimmade organisationer blir alltmer vanligt, blir fysiskt och psykiskt utmattade. I kombination med att Sveriges befolkning blir alltmer stillasittande, äter med snabbmat, halvfabrikat och socker utgör det ett hot mot folkhälsan. Jag möter en mängd olika människor i mitt arbete och slås ofta över att folkhälsan är en tickande bomb! Kan jag vara med och bidra, om så med det lilla jag kan erbjuda som egenföretagare, kommer jag göra det med glädje och med passion för mitt yrke.

Under hösten och vintern har jag vidareutbildat mig inom yogan och studerat filosofi och nu senast PT-yoga, med fokus på individuell träning. Två riktigt bra utbildningar som jag känner utvecklat mig både mentalt och fysiskt. Yogan har kommit till mig för att stanna, så mycket kan jag lova! Jag kan varmt rekommendera Globalyoga som utbildningsorgan. De håller en riktigt bra kvalitet på sina utbildningar!

Sist men inte minst är jag glad att jag vidareutbildar mig inom kost- och näringsrådgivning. Min känsla är ofta att ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag att jag inte förstår. Näringslärans värld är gigantisk! För att inte tala om mikrobiomets, genetiken och epigenetiken…listan kan göras lång..
Tänk om dygnet hade 48 timmar, då skulle jag ägna ännu mer tid idag att lära mer. Så otroligt intressant hur stor inverkan en näringstät kost och tillskott av mikronäringsämnen kan ha på vår hälsa. Tänk om fler hade den vetskapen, då skulle vi ha mindre ohälsa och därmed mer glädje istället för den situation där vi är idag där depressioner, autoimmuna sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar osv är så vanligt förekommande. Och detta inte bara bland äldre människor utan också bland yngre, ofta p g a en ohälsosam livsstil och stress.

Att sakta ned, andas, meditera, yoga, ta promenader och helt enkelt göra det bästa av en stressig period är något som jag fått praktisera mycket själv när tiden inte tycks räcka till för jobb, studier, familj och vänner. Och levde jag inte som jag lär skulle jag inte på ett trovärdigt och proffesionellt sätt kunna inspirera och motivera mina klienter.

Så… SLOW DOWN, BREATH, LOVE. För kärlek till det du gör, din omgivning och inte minst dig själv är ändå den största bidragande orsaken till hälsa om du frågar mig!

403712_310565185652852_152560524786653_897404_1389573855_n_183992486