Träna, äta, vila….

”Those who think they have no time for healthy eating, vill sooner or later have to find time for illness”/Edward Stanley Det är första måndagen efter semestern. Efter veckor av god mat och för mycket vin, lata dagar och alldeles för lite träning känner du dig...