Vila eller träna? Träna och vila!

I västvärlden och den vardag vi lever i är fysisk träning förknippat med att springa snabbt, lyfta tungt och göra många repetitioner. Framgång mäts ofta i maximal prestation på kortas tid. Att utmana sin kropp med denna typ av träning kan bygga oss starkare, men bara...